Search This Blog

Monday, August 22, 2011

Sumpah Ahli Dewan Rakyat...

...Tapi Ramai Yang Bercakap Dalam Dewan  Mempertikaikan Perlembagaan...

" Saya, (.........Nama........), setelah dipilih sebagai seorang Ahli Dewan Rakyat adalah dengan ini mengangkat sumpah/berikrar dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpukan taat setia yang sebenar kepada Malaysia, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan Perlembagaannya

No comments:

Post a Comment