Posts

Showing posts from September 4, 2011

Etika-etika Peperangan Dalam Islam

* Harus mengajak manusia kepada Islam sebelum memeranginya. Contohnya pada zaman Abu Bakar al-Siddiq, sewaktu menggempur wilayah Hirah, baginda telah memberikan 3 pilihan kepada musuh Islam iaitu menganut Islam, berdamai atau berperang.

* Islam hanya membenarkan umatnya berperang seandainya mereka diperangi terlebih dahulu.(do not fire unless fired upon)Contohnya, dalam Perang Badar.

* Dalam ekspedisi peperangan tentera Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti kanak-kanak, kaum wanita, orang cacat, lumpuh, paderi atau pendeta.

* Tentera Islamdilarang merosakkan harta benda, memotong pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Ini membuktikan Islam mementingkan keamanan dan kesejahteraan.

* Islam menetapkan etika peperangantidak boleh memerangi orang yang sudah menyerahatau kafir dhimmi atau mereka yang sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam.

* Islammelarang sebarang perbuatan yang bole…